De Portugese minister van Buitenlandse Zaken, João Gomes Cravinho, en zijn collega's in Ierland, België, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Spanje en Zweden, hebben een brief ondertekend aan Olivér Várhelyi, Europees Commissaris voor het nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid, aldus Politico.

In het document, gedateerd 8 april, verdedigen de ondertekenaars dat het doel van de Europese Unie (EU), en van de internationale gemeenschap, moet zijn om "de Palestijnse Autoriteit te versterken". In die zin wordt in de brief tot uitdrukking gebracht dat het "voortdurende uitstel" van de steunverlening aan Palestina het tegenovergestelde effect dreigt te hebben van het beoogde doel, zodat zij oproepen tot "zo spoedig mogelijke" financiering.

Geen brede steun

Volgens de groep ondertekenaars geniet de "conditionaliteit" in de onderwijssector, die wordt opgelegd aan de toegang van Palestina tot Europese fondsen, "geen brede steun" onder de lidstaten. In de brief wordt ook gevraagd om het oorspronkelijke voorstel in te dienen en wordt de "onmiddellijke" vrijgave van Europese fondsen geëist.

In het geding is een controverse over Palestijnse schoolboeken, omdat die antisemitische boodschappen zouden bevatten en zouden aanzetten tot geweld. Daarom vindt er een interne discussie plaats over het conditioneren van financiële steun aan Palestina, door middel van wijzigingen in de inhoud van de schoolboeken.

In de brief die in tweevoud is ingediend bij de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, dringen de 15 landen aan op een terugkeer naar het voorstel van 15 december, met het risico dat de tot dusver geboekte vooruitgang "wordt ondermijnd of zelfs ongedaan gemaakt". Aangezien de Palestijnse autoriteiten zich reeds hebben verbonden tot het hervormingsprogramma voor het onderwijs, dreigt de nieuwe maatregel de dialoog met de Palestijnen "over deze en andere kwesties" te schaden, zo luidt het.

Oppositie

In de tegenovergestelde richting wordt in een door 32 Europarlementariërs ondertekende brief beweerd dat Europese fondsen niet mogen worden gebruikt om op ongepaste wijze op te roepen tot geweld te financieren.

In deze brief, ondertekend door Anna-Michelle Asimakopoulou, voorzitter van de interparlementaire groep Transatlantische Vrienden van Israël, wordt vermeld dat de schoolboeken van de Palestijnse autoriteiten al verscheidene jaren "schoolkinderen aanzetten tot Jodenhaat en het imiteren van terroristen", en wordt verduidelijkt dat zij weliswaar de financiering van Palestina steunen, maar dat dit niet op oneigenlijke wijze mag gebeuren.