In een verklaring gaf de vereniging aan dat "in vergelijking met het vorige kwartaal en hetzelfde kwartaal van het vorige jaar, in het 1e kwartaal van 2022 de PMVP [gemiddelde verkoopprijs aan het publiek] van benzine 95 met 12..4 c/l [cent/liter] (+7,3%) en met 32,7 c/l (+21,8%), die van diesel voor weggebruik met 17,6 c/l (+11,6%) en met 37,2 c/l ( +28,1%), en die van LPG Auto met 3,1 c/l (+3,8%) en met 17,7 c/l (+26,3%)".

Volgens de vereniging "is de stijging van de PMVP van benzine 95 in het 1e kwartaal van 2022 ten opzichte van het voorgaande kwartaal voornamelijk te wijten aan de stijging van de prijs met 11,4 c/l", met "een daling van de extra kosten van de bijmenging van biobrandstof met 1,0 c/l".

Anderzijds "bleven de kosten voor opslag, distributie en marketing (ADC) vrijwel gelijk, met een stijging van 0,3 c/l".