Deze gegevens staan in een videoboodschap van António Costa over de voorgestelde staatsbegroting voor 2022 - een begroting die is goedgekeurd door de buitengewone ministerraad van dinsdag en dat vandaag door de minister van Financiën, Fernando Medina, wordt uitgereikt in de Assemblee van de Republiek.

"De oorlog in Oekraïne vraagt nog steeds om nieuwe antwoorden. De voorgestelde staatsbegroting maakt het mogelijk de reeks maatregelen te financieren die wij hebben genomen om de stijging van de prijzen van energie en agro-voedingsproducten af te zwakken en de inflatie te beteugelen", aldus de leider van de uitvoerende macht in zijn boodschap.

Volgens António Costa "voorziet het begrotingsvoorstel, tussen belastingverlagingen en subsidies, in meer dan 1.200 miljoen euro steun aan bedrijven en gezinnen om de crisis die door de oorlog in Oekraïne is ontstaan, het hoofd te bieden".

Concrete antwoorden

"Dit is dus een begroting met concrete antwoorden, die ons vooruithelpt. Een begroting die is aangepast aan de nieuwe situatie, zonder ooit af te wijken van de structurele doelstellingen en zonder het traject van verantwoorde begrotingsconsolidatie te verlaten, met correcte rekeningen", verdedigt de minister-president.

In zijn boodschap begint António Costa met de opmerking dat hij "vijf dagen na het aantreden van de regering" het voorstel voor de staatsbegroting 2022 bij de Assemblée de la République indient, "zodat het zo snel mogelijk besproken en goedgekeurd kan worden".

"Deze begroting handhaaft de prioriteiten die we eind 2021 hebben gepresenteerd, omdat we vasthouden aan dezelfde strategische doelstellingen en dezelfde ambitie voor het land: de groei versnellen en de sociale cohesie versterken. Het is een begroting die gericht is op de middenklasse, gericht is op jongeren en investeringsvriendelijk is, en die alle verbintenissen nakomt die we zijn aangegaan".

De premier wijst er vervolgens op dat zijn uitvoerende macht "eindelijk de buitengewone verhoging van de pensioenen zal doorvoeren, met ingang van 1 januari".

Belastingen verlagen

"We gaan de belastingen op de middenklasse verlagen, door de niveaus te splitsen, en nog eens 170 duizend gezinnen, met lagere inkomens, vrijstellen van de IRS. We gaan de beurzen voor jongeren die een master willen doen verdrievoudigen en de belastingen verlagen voor degenen die beginnen met werken, door de IRS voor jongeren te versterken en uit te breiden", wijst hij erop, zinspelend op enkele van de budgettaire maatregelen op fiscaal gebied die in de verkiezingscampagne voor de parlementsverkiezingen van 30 januari werden beloofd.

António Costa benadrukt ook dat de begroting maatregelen zal bevatten om "de middelen van de Nationale Gezondheidsdienst (SNS) te verhogen" en om "de steun voor kinderen te versterken met de start van algemene gratis dagopvangcentra".

"We zullen beginnen met kinderen in het 1e jaar, en met de instelling van de kindergarantie, waarmee we 120.000 kinderen uit de extreme armoede kunnen halen", specificeert hij.

Bevordering van het bedrijfsleven

António Costa pleit er ook voor dat in het begrotingsvoorstel van de regering het fiscale kader zal worden verbeterd om "ondernemerschap en het behoud van talent te bevorderen".

"Naast particuliere investeringen versterkt deze begroting ook de overheidsinvesteringen. En zij geeft uitvoering aan de transformationele hervormingen en investeringen van het herstel- en veerkrachtplan", besluit hij.