"Voor Chega is het één ding om alle oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, maar het is iets anders om - en daar zijn wij absoluut tegen - mensen op te vangen die uit Bangladesh, Nepal, een reeks andere landen komen die niets met deze oorlog te maken hebben [...] zij komen uit Oekraïne, maar wij hoeven ons niet met hen bezig te houden, zij komen uit andere landen, zij zijn geen Oekraïners", verklaarde Bruno Mascarenhas, gemeenteraadslid van Chega.

De burgemeester van Lissabon, Carlos Moedas (PSD), bevestigde de visie van een multiculturele stad: "Daar bestaat geen twijfel over, en die kan er ook niet zijn, als het gaat om mijn standpunt en om wat een open stad zou moeten zijn".

Wat de uitspraken van de afgevaardigde van Chega betreft, vond het gemeenteraadslid voor mensenrechten en sociale rechten, Laurinda Alves (onafhankelijk gekozen door de PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança coalitie), het "betreurenswaardig dat een stem die racisme uitdrukt een stem krijgt" in het huis van de democratie in de stad Lissabon, in dit geval de gemeenteraadsvergadering.

"Racistische stem"

"Meneer, uw stem was een racistische stem en dat is absoluut onaanvaardbaar. Ik zal u zeggen hoeveel mensen u zou uitsluiten als mensen met een onmenselijke conditie, op de drempel van de stad, op de drempel van het land, in een kelder van de wereld waarvan u denkt dat die zou kunnen bestaan: 53 mensen uit Bangladesh, 93 mensen uit Nepal, 345 mensen uit India, 107 mensen uit Pakistan, 199 mensen uit Wit-Rusland. Als u wilt rekenen en mij wilt vertellen wat u met deze mensen doet, want als u naar hun huidskleur kijkt en naar hun cultuur van herkomst, dan accepteert u ze niet, maar deze mensen verbleven allemaal in Oekraïne, het zijn vluchtelingen, net als het Oekraïense volk, en morgen kan dit u overkomen", verklaarde Laurinda Alves, een standpunt dat door de overgrote meerderheid van de afgevaardigden met luid applaus werd ontvangen.

Ter verdediging kwam Bruno Mascarenhas opnieuw tussenbeide en zei: "Het raadslid verwart racisme met het verdedigen van de belastingbetalers, waar we het hier over hebben is het volgende: we hebben geen middelen voor iedereen".

"Bescherm liever Portugezen"

"Dit heeft niets te maken met huidskleur. Het heeft met ons te maken, we hebben hier veel Portugezen, veel mensen uit Lissabon die in zeer gecompliceerde situaties leven, de gemeente is niet rijk en kan niet iedereen huisvesten, wat de bedoeling is, is dat deze mensen voorrang krijgen, en ik heb er niet het minste probleem mee om mensen oog in oog te vertellen dat ik liever de Portugezen bescherm dan degenen die van buiten komen, en onze uitzondering is voor echte Oekraïners, niet voor economische migranten", wees de afgevaardigde van Chega erop.

Het laatste woord werd gegeven door raadslid Laurinda Alves: "Onze optie is voor echte mensen".