De milieupartij wijst erop, onder verwijzing naar in de media verschenen berichten, dat de regering van de Azoren "bevestigt dat dit project zal worden voorafgegaan door de uitvoering van economisch-financiële studies en een milieu-effectbeoordeling", en dat "de locatie van het project op het eiland wijzigingen kan ondergaan ten opzichte van de aanvankelijk gevreesde lokalisatie".

"Maar men gaat ervan uit dat het eiland Santa Maria de genoemde lanceerbasis voor de lancering van kleine satellieten bestemd voor telecommunicatiebedrijven zal huisvesten, zonder te weten of het eiland in feite de voorwaarden heeft om een dergelijke infrastructuur te huisvesten en nog minder wat de sociale en economische gevolgen voor het milieu zijn", aldus de Groenen in een perscommuniqué.

Unieke kenmerken

Volgens de partij heeft het eiland Santa Maria "unieke kenmerken vanuit het oogpunt van zijn eigen geologische formatie en biodiversiteit, namelijk de avifauna en zeer gevoelige mariene fauna", die "zeer wel in gevaar zouden kunnen komen door dit project".

De Groenen willen weten wat de gevolgen zijn van de lancering van satellieten vanaf Santa Maria voor de regelmaat van de "vitale lucht- en zeeverbindingen met het eiland, voor de visserijactiviteiten, voor de toeristische activiteiten, zowel op zee als op het land, en voor de bevolking zelf".

Volgens de Groenen kan een project "niet doorgaan zonder de gevolgen ervan grondig te kennen", en daarom werd in 2019 en ook nu nog, "een strategische milieueffectbeoordeling geëist die inzicht geeft in de vraag of het eiland wel bestand is tegen een activiteit van deze aard, in een transparant proces waarbij de bevolking van het eiland moet worden betrokken".