In de staatsbegroting voor 2022 (OE2022) is de belasting op alcohol, alcoholhoudende dranken en dranken met toegevoegde suiker (IABA) met 1% verhoogd, waarbij de totale opbrengst naar verwachting 286,8 miljoen euro zal bedragen.

Een identieke verhoging met 1% zal ook het tarief van de tabaksaccijns (IT) treffen, aldus het verslag bij het OE2022-voorstel.

"Wat de speciale verbruiksbelastingen betreft, zullen de belastingtarieven met 1% worden geactualiseerd voor IT en IABA", aldus het document, waarin wordt opgemerkt dat, "rekening houdend met de verwachte ontwikkeling van de particuliere consumptie en de interne vraag", in 2022 een toename van de inkomsten ten opzichte van 2021 wordt verwacht van 20 miljoen euro voor IT (+1%) en 29 miljoen euro voor IABA (+11%).

In totaal zou de IABA 286,8 miljoen euro moeten opbrengen, een waarde die voor het eerst hoger ligt dan de waarde die in 2019 werd opgetekend, namelijk 279,4 miljoen euro in dat jaar.

Ook IT, met een geraamde opbrengst van 1.433,6 miljoen euro, zal in 2022 het in 2019 geïnde bedrag (1.427,4 miljoen euro) overtreffen.