Dit betekent dat gepensioneerden die 1.108 euro (2,5 IAS) ontvangen, hun inkomen zullen zien toenemen zodra het begrotingsvoorstel door de Assemblée de la République is goedgekeurd.

Door retroactiviteit toe te passen zullen gepensioneerden de zes extra tranches van 10 euro in één keer in juni kunnen ontvangen (60 euro), als de staatsbegroting aan het begin van die maand in werking treedt.

Tijdens een persconferentie zei de minister van Financiën dat dit een van de belangrijkste maatregelen was die de regering ertoe hebben gebracht de goedkeuring van de staatsbegroting te versnellen, zodat gepensioneerden onmiddellijk kunnen reageren op de stijging van de kosten van levensonderhoud.

De pensioenen waren reeds aan het begin van het jaar automatisch geactualiseerd, met verhogingen tot 1%, in overeenstemming met de inflatie. In tegenstelling tot de voorbije jaren gingen zij echter niet gepaard met de extra verhoging die het gevolg was van het feit dat de staatsbegroting vorig jaar niet werd goedgekeurd.