"Het doel is om al het potentiële en zeer rijke aquatische en onderwatererfgoed van de kust van Lagos, een stad die ooit een belangrijk punt voor de scheepvaart was, te identificeren en te documenteren als een manier om het culturele toerisme in dit gebied te bevorderen", aldus Hugo Pereira, voorzitter van de Kamer van Lagos.

Het gezamenlijke project van de Câmara de Lagos en het Instituut voor Archeologie en Paleowetenschappen (IAP) van de Universidade Nova de Lisboa ging in 2006 van start, maar werd in 2008 onderbroken. Naar verwachting zullen de werkzaamheden ter plekke in 2023 worden hervat.

Volgens de burgemeester is het een initiatief dat "belangrijk is voor de geschiedenis van Lagos, met verwijzing naar historische scheepswrakken en alle onderwateractiva die het maritieme verleden uitbeelden".

"Grote waarde"

"Dit zijn plaatsen van groot cultureel erfgoed belang en van grote wetenschappelijke en toeristische waarde", merkte hij op.

Volgend jaar moeten de exploratiewerkzaamheden worden hervat om de plaatsen van scheepswrakken, kanonnen en andere artefacten te identificeren, zodat een databank kan worden aangelegd met speciale aandacht voor het tijdperk van de ontdekking.

Volgens onderzoekster Rosa Varela Gomes "prikkelen scheepswrakken de verbeelding en vormen zij een belangrijk middel van ons maritieme verleden", omdat zij belangrijk zijn voor iedereen die de Algarve bezoekt "vanwege het klimaat en het erfgoed, ook nautisch en onder water".