De inbeslagnemingen, op een totaal van 1.354.920 eieren, werden uitgevoerd door gespecialiseerde brigades van de industrieën van de centrale en noordelijke regionale eenheden van de Voedsel- en Economische Veiligheidsautoriteit (ASAE).

De grootste in beslag genomen hoeveelheid, 1.338.120 eieren met een waarde van bijna 106.000 euro, was bij een actie, in het district Castelo Branco, in een centrum voor de indeling en verpakking van eieren, waar zij eieren aantroffen die reeds waren ingedeeld zonder de verplichte informatie te verstrekken, namelijk over de partij, de data, de houdbaarheid en de herkomst.

In het centrum van Castelo Branco hebben de brigades ook een discrepantie vastgesteld tussen de wekelijkse registers van het product en de voorraden ter plaatse.

In het groothandelsbedrijf in de gemeente Guimarães werden 16.800 eieren in beslag genomen, met een waarde van 2.100 euro, wegens het ontbreken van een verplicht identificatiemerk en het ontbreken van traceerbaarheid.