Volgens een verslag van ECO is het bedrag lager dan de 657,7 miljoen die eind juni werd geregistreerd, maar het werd door de accountant als een relevante zaak beschouwd en het voorwerp van een nota. PricewaterhouseCoopers (PwC) herinnert eraan dat "als gevolg van de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de luchtvervoerssector, de [TAP]-groep in 2020 en 2021 te maken kreeg met een aanzienlijke vermindering van haar activiteiten, als gevolg van een scherpe daling van de vraag en het opleggen van beperkingen door overheidsinstanties aan het luchtverkeer, wat leidde tot de annulering van verscheidene vluchten".

De annuleringen die een verplichting genereerden om de dienst in de toekomst te verlenen of een verplichting om de waarde van het ticket terug te betalen, waren eind december goed voor 643,6 miljoen, 41,6 miljoen meer dan in 2020. Van dat totaal hebben 438,69 miljoen betrekking op niet-gevlogen tickets en 203,9 miljoen op vouchers.

TAP herinnert er in zijn verslag en rekeningen aan dat "de raad van bestuur in het boekjaar 2020 het beleid voor het gebruik van hangende vluchtdocumenten heeft herzien, met name wat betreft de mogelijkheid om tickets zonder extra kosten om te boeken en de terugbetaling van tickets in vouchers met een verhoogde en verlengde geldigheidsduur". Een beslissing die, in combinatie met de annulering van reizen wegens de Covid-19 pandemie, resulteerde in een toename van de geregistreerde verantwoordelijkheden.

Vliegmijlen

De accountant onderstreept dat er nog kredieten zijn verbonden aan het "TAP Miles&Go"-programma: "de verplichting in verband met het trouweklanten-programma bedraagt op 31 december 2021 41 miljoen euro". Ze herinneren er ook aan dat de groep in 2020 "ervoor koos om de geldigheid van de aan de klanten toegekende mijlen met 12 maanden te verlengen, na de hypothesen in verband met de berekening van deze raming dienovereenkomstig te hebben geactualiseerd".

PwC legt de nadruk op het verslag en de rekeningen, waar het de aandacht vestigt op de factoren van onzekerheid die een wezenlijke invloed kunnen hebben op de toekomstige operationele activiteit van Grupo TAP SA, namelijk de voorwaarden voor de goedkeuring van het herstructureringsplan door de Europese Commissie, de toekomstige controle van de Europese Commissie op de naleving ervan, de gevolgen van de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie en het conflict in Oekraïne op de luchtvervoerssector.

Op maandag de 11e presenteerde TAP een toename van de verliezen tot 1.599,1 miljoen euro in 2021, meer dan 1.230 miljoen in 2020. Een cijfer dat desondanks onder de 1.750 miljoen ligt die in het herstructureringsplan was voorzien.