Galp is begonnen met het toepassen van hogere tarieven voor binnenlandse klanten, met maandelijkse verhogingen tot drie euro voor aardgas en tussen één en twee euro voor elektriciteit.

In een nota die op 14 maart naar de klanten werd gestuurd en door het agentschap Lusa werd geciteerd, benadrukte het bedrijf dat de nieuwe prijzen "de stijging van de kosten voor de verwerving van energie in overeenstemming met de ontwikkeling van de prijs op de internationale markt" weerspiegelden, waarbij de nieuwe waarden werden vermeld.

Het is de tweede keer dit jaar dat Galp de prijzen verhoogt, want in januari had de onderneming dat ook al gedaan. Destijds zei een officiële bron van de onderneming, geciteerd door de online krant Eco, dat met ingang van 1 januari "de definitieve elektriciteits- en aardgasprijzen van Galp zullen worden geactualiseerd [...]. Voor de meest representatieve gecontracteerde vermogens zal de maandelijkse stijging van de elektriciteitsrekening voor klanten van Galp gemiddeld ongeveer 2,7 euro bedragen".