"Een hamburger of een worst zijn producten die de consument in het algemeen in grote hoeveelheden consumeert en wij willen dat hij de vis die niet wordt geconsumeerd, consumeert door een formaat voor te stellen dat bekend is bij de consument", vertelde Filipa Pinto Gomes aan het agentschap Lusa, een van de onderzoekers van het project, waarbij zij benadrukte dat het ook de bedoeling is "om consumenten voor zich te winnen die het stigma hebben dat ze geen vis eten".

Via het "ProReMar"-project worden pseudo hamburgers ontwikkeld, gemaakt van zeewier, dat voor respectievelijk ongeveer 45% en 60% uit vis bestaat.

"We hebben het hier over zeewieren, producten die in opmars zijn op de markt, maar die nog niet op grote schaal als ingrediënt worden gebruikt, en ook over vis die geen of weinig commerciële waarde heeft voor de vissers", legt hij uit.

Voedselinnovatie stimuleert de economie en waardeert deze onderbenutte of weinig commercieel waardevolle hulpbronnen.

"Vaak heeft het niet consumeren van vis met een lage handelswaarde te maken met een cultuur zoals die bestaat voor horsmakreel, die erg droog is en dus niet wordt geconsumeerd, maar veel wordt gevangen en moet worden afgevoerd" , aldus de specialist met een diploma in voedingsmiddelentechnologie en een doctoraat in milieutechniek.

Bovendien hebben deze mariene hulpbronnen, zoals horsmakreel of mariene macroalgen, een hoge voedingswaarde, aangezien zij rijk zijn aan bioactieve bestanddelen en minerale elementen.

Het uiteindelijke doel is dat de producten door de voedingsindustrie worden geproduceerd en op de markt gebracht.