Volgens ECO is de uitvoerende macht van plan een wetgevende machtiging te vragen om milieuaftrek in de IRS in te voeren, naar analogie met wat in 2020 is gebeurd, hoewel voor dit voorstel nog geen groen licht is gegeven.

Er zijn verschillende categorieën van uitgaven die in aanmerking kunnen komen voor deze aftrek in de IRS, die de categorieën nabootsen die zijn opgenomen in het programma voor duurzame gebouwen (PES), waarin de staat een subsidie geeft aan degenen die een aanvraag indienen via middelen uit het herstelplan (PRR), schrijft de publicatie.

Hier zijn enkele van de uitgaven die in aanmerking zullen komen, als de regering doorgaat met deze milieu-aftrek in de IRS:

- Vervanging van inefficiënte ramen door efficiënte ramen, van klasse gelijk aan "A+";

- Het aanbrengen of vervangen van thermische isolatie op daken, muren of vloeren, alsmede het vervangen van toegangsdeuren, waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen op natuurlijke basis (eco-materialen) of waarin gerecycleerde materialen of andere materialen zijn verwerkt;

- Systemen voor ruimteverwarming en/of -koeling en/of warmwatervoorziening (SWW), op basis van hernieuwbare energie, klasse "A+" of hoger;

- Installatie van fotovoltaïsche panelen en andere apparatuur voor de productie van hernieuwbare energie, voor eigen gebruik met of zonder opslag;

- Maatregelen voor waterefficiëntie door: i) vervanging van huishoudelijke apparatuur voor watergebruik door efficiëntere apparatuur; ii) installatie van oplossingen die intelligente bewaking en controle van het waterverbruik mogelijk maken; iii) installatie van systemen voor het opvangen van regenwater.

- Ingrepen om bioklimatologische architectuuroplossingen in te bouwen, waarbij vaste bouwelementen zoals zonwering, serres en groene daken of gevels worden geïnstalleerd of aangepast, en de voorkeur wordt gegeven aan oplossingen op natuurlijke basis;

- aankoop of installatie van huiscomposteerders of huiscontainers voor de selectieve inzameling van huishoudelijk afval (CAE-klasse 22220).

Volgens ECO is, ondanks het feit dat in deze aftrek is voorzien in meer subsidiabele uitgaven, de geldlimiet van deze aftrek lager dan die welke in 2020 is vastgesteld: in plaats van 1.000 euro per huishouden, zal dit 500 euro zijn.