Volgens het ministerie van Financiën: "In het kader van de IRS-campagne 2022 over inkomsten die in 2021 zijn verdiend, heeft de Belastingdienst (AT) tot nu toe ongeveer 454 miljoen euro terugbetaald".

Volgens de bij het ter perse gaan beschikbare informatie zijn er tot nu toe bijna 2,3 miljoen IRS-aangiften door belastingplichtigen ingediend, waarvan 44 procent via de Automatische IRS en 56 procent handmatig.

Van de ingediende aangiften zijn er meer dan 870.000 (ongeveer 38 procent van het totaal) afgewikkeld, waarvan 560.000 betrekking hebben op terugbetalingen.

Er werden ook ongeveer 85.000 inningsnota's afgegeven, voor een totaalbedrag van ongeveer 35 miljoen euro; de overige zijn ongeldig (geen teruggaaf of inningsnota).

De termijn voor belastingbetalers om de jaarlijkse IRS-aangifte in te dienen, loopt af op 30 juni.