"Wij vrezen dat deze overdracht en verdeling van bevoegdheden een echte ramp zal blijken te zijn, met directe gevolgen voor de binnenlandse veiligheid van Portugal. Het is dringend noodzakelijk maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat onze grenzen goed worden bewaakt, totdat het hele proces dat aan de gang is naar behoren is uitgekristalliseerd en het mogelijk is de gewenste voorwaarden in te voeren", aldus de OSI in een analyse van het proces van opheffing van de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SEF).

Interne veiligheid

In een commentaar op de herstructurering spreekt de OSI haar bezorgdheid uit over de gevolgen die de huidige stand van het proces zal hebben voor de binnenlandse veiligheid.

Volgens de OSI zal het huidige proces van opheffing van de SEF resulteren in "een drastische verlaging van de interne veiligheidsnormen", waardoor het land wordt blootgesteld "aan externe bedreigingen, nog versterkt door de oorlogssituatie die in Oekraïne wordt ervaren".

"Het OSI kan niet nalaten zijn bezorgdheid uit te spreken over de fouten die zijn ontdekt bij de verdeling van de grensbevoegdheden tussen het PSP en het GNR, gezien de discretie en lichtzinnigheid van de analyse van de veronderstellingen met betrekking tot de beginselen van territorialiteit en specialisatie, en ziet in deze fouten obstakels die de doeltreffendheid en doelmatigheid van de grenscontrole in gevaar brengen, en ernstige verschillen tussen veiligheidstroepen en -diensten op het terrein in de hand werken", zo luidt het commentaar.

Het OSI stelt ook dat het "noodzakelijk is om de specificiteit van de missie van de gerechtelijke politie, als superieur orgaan van de criminele politie- en veiligheidsdienst, te beschermen door de financiering ervan aanzienlijk te verhogen, waardoor een constante update van de operationele uitrusting mogelijk wordt die hen in staat stelt om doeltreffend te zijn in het onderzoek naar en de bestrijding van nieuwe vormen van criminaliteit".

"Beschamende" salarissen

"De PSP en het GNR kunnen niet doorgaan met het verachten van basiscarrières (wat wij "klassieke politie" noemen), en moeten van de overheid eisen dat salarissen een aantrekkelijk onderdeel zijn van een veeleisende en gecompliceerde carrière; een lid van het GNR mag niet minder verdienen dan een PSP-agent, en beiden mogen niet een beetje meer verdienen dan het nationale minimumloon. De conclusie van de analyse van het OSI luidt dat de salaris- en loopbaankloof tussen rang en stand op zijn zachtst gezegd beschamend is.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft reeds gegarandeerd dat het herstructureringsproces van de SEF zal plaatsvinden en uit het voorstel voor de staatsbegroting voor dit jaar blijkt dat de opheffing van deze veiligheidsdienst, die van januari tot mei was uitgesteld vanwege de Covid-19-pandemie, in volle gang is.