Het Gouden Visum

Het Gouden Visum werd voor het eerst ingevoerd in 2012. Daarvoor had de wereld te maken met de nasleep van de wereldwijde financiële crisis (GFC) die ons allemaal hard trof, en Portugal in het bijzonder. Het land was al in de greep van een recessie die in 2003 begon en de impact van de GFC maakte dit alleen maar erger. Als reactie daarop heeft de regering, naast monetaire stimuleringsmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), maatregelen genomen om buitenlandse investeringen in het land aan te moedigen en zo de economie te stimuleren.

Een van de meest succesvolle methoden was zonder twijfel het "Gouden Visum", dat verblijf in Portugal via investeringen mogelijk maakt. De regeling heeft sinds haar invoering bijna 6 miljard euro opgebracht.

Wie komt in aanmerking?

Iedereen die buiten de EU/EER/Zwitserland woont, kan een aanvraag indienen, mits hij geen strafblad heeft. Zij moeten investeren in een van de volgende zaken: onroerend goed of een durfkapitaalfonds, een groot bedrag aan kapitaal overmaken, een bedrijf oprichten en ten minste vijf nieuwe banen creëren of geld schenken aan de staat voor onderzoek of nationaal erfgoed.

Van alle kwalificatiemethoden zijn investeringen in onroerend goed veruit het populairst.

De nieuwe regels

Van de veranderingen die zich sinds 1 januari hebben voorgedaan, heeft de belangrijkste juist betrekking op de onroerendgoedmarkt in Portugal. Tot eind 2021 moesten aanvragers hierdoor voor € 500.000 overal in Portugal onroerend goed kunnen kopen.

Hoewel het minimuminvesteringsbedrag van 500.000 euro ongewijzigd blijft, kunnen aanvragers niet langer vastgoed kopen in Lissabon, Porto of in grote delen van de Algarve, waarbij het grootste deel van de kustlijn niet langer in aanmerking komt. De eilanden Madeira en de Azoren komen nog wel volledig in aanmerking, evenals het grootste deel van het binnenland van Portugal.

Afgezien daarvan zijn ook andere eisen van kracht geworden, zoals

- de minimumaankoop van deelnemingsrechten in bepaalde beleggingsfondsen die aan de voorschriften voldoen, is verhoogd van 350.000 euro tot 500.000 euro;

- de minimumkapitaaloverdracht van 1.000.000 euro wordt nu 1.500.000 euro

- de minimuminvestering in activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (O&O) is nu ook 500.000 euro in plaats van 350.000 euro voorheen,

- een lagere limiet die ook van toepassing is als u een bedrijf in Portugal wilt openen en minimaal 5 banen wilt creëren.

De voordelen

De Gouden Visum-regeling is formeel bekend als de verblijfsvergunning voor investeringsactiviteit (ARI). Dit geeft personen van buiten de EU de mogelijkheid om na 5 jaar van hun investering het Portugese staatsburgerschap aan te vragen zonder dat zij permanent in Portugal hoeven te verblijven. In de tussenliggende jaren krijgen zij met hun verblijfsvergunning visumvrije toegang tot andere Schengenlanden en het recht om in Portugal te wonen en te werken, hoewel zij daartoe niet verplicht zijn. Aanvragers komen ook in aanmerking om leden van hun naaste familie in dezelfde visumaanvraag op te nemen, waardoor het een geweldige kans is om de hele familie een nieuwe start te geven in zo'n prachtig deel van de wereld.

Er zijn geen fiscale implicaties voor aanvragers van de regeling, tenzij u ervoor kiest om meer dan 183 dagen per jaar in het land door te brengen, in welk geval u zou worden geclassificeerd als een fiscaal ingezetene. Als dat het geval is, zijn er voordelen te behalen via het Non-Habitual Residency (NHR) programma, dat belastingvrijstelling kan bieden voor de eerste 10 jaar van uw verblijf.

Blacktower Financial Management verstrekt al 20 jaar deskundig, lokaal advies inzake vermogensbeheer in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, financieel advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via +351 289 355 685 of e-mail ons op info@blacktowerfm.com.

Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is gebaseerd op onze kennis van de huidige wetgeving en praktijken, die aan verandering onderhevig is. Deze mededeling is niet bedoeld als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en mag ook niet als zodanig worden opgevat. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in deze mededeling correct is, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies.