"Als representatieve entiteit van deze activiteit en bezorgd over de gevolgen die deze beslissing kan hebben, verzoekt AHRESP de voogdijraad dringend bijeen te komen om dit probleem te bespreken om een oplossing te vinden", staat in een nota die door de vereniging is vrijgegeven.

In het geding is een arrest van het Hooggerechtshof (STJ), dat donderdag door de krant Público is gepubliceerd, waarin wordt geconcludeerd dat "in het horizontale eigendomsstelsel de vermelding in de oprichtingsakte, dat een bepaald gedeelte bestemd is voor huisvesting, moet worden uitgelegd in die zin dat het niet is toegestaan om vakantieaccommodatie (AL) te realiseren".

De vereniging concludeert, "dat het zeker een overtuigend effect zal hebben, waardoor toekomstige beslissingen tegemoet zullen komen aan het nu gegeven inzicht, dat het niet mogelijk is om AL activiteiten uit te oefenen met een woningtitel, hetgeen een zeer negatieve impact zou kunnen hebben en zelfs een hele economische activiteit zou kunnen destabiliseren".

AHRESP benadrukt dat de wettelijke regeling voor AL niet vermeldt "specifiek welke titel in aanmerking moet worden genomen voor de uitoefening ervan" en dat "velen werken met een woningtitel, aangezien het in veel gevallen" gaat om "vastgoed voor huisvesting, en het gebruik dat daadwerkelijk wordt gemaakt niet verschilt van het gebruik voor huisvesting".

De staatssecretaris voor Toerisme, Handel en Diensten, Rita Marques, heeft schriftelijk geantwoord dat "de regering geen commentaar geeft op rechterlijke uitspraken en het ook niet gepast acht om commentaar te geven op de gevolgen van die specifieke uitspraak", aldus Lusa.