De bank legt uit dat in het eerste kwartaal van vorig jaar buitengewone kosten van 164,5 miljoen euro (na belastingen) waren geboekt met het herstructureringsplan (vermindering van het aantal werknemers, sluiting van kantoren en investeringen in technologie), wat toen een impact had op de winst.

In het eerste kwartaal van dit jaar bedroegen de bancaire inkomsten 331,7 miljoen euro, 21,2 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van 2021.

Volgens Santander Totta is de daling van de bancaire inkomsten te wijten aan de daling van de inkomsten uit financiële operaties (94 procent minder tot 8,1 miljoen euro).

De nettorentebaten (strikt) bleven vrijwel stabiel (0,7 procent) op €193,9 miljoen en de nettocommissies stegen met 23,3 procent tot €119,1 miljoen.

De bedrijfskosten daalden met 15,6 procent tot 121 miljoen euro, terwijl de personeelskosten met 11,7 procent daalden tot 44,5 miljoen euro.