Spirituele Oplossingen

De methoden die gebruikt worden bij chronisch middelenmisbruik kunnen effectief zijn bij de behandeling van alle soorten verslaving, inclusief subtiel maar pijnlijk gedrag. Een spiritueel pad gebaseerd op ethische principes en morele groei is primair. Professionele hulp is vaak nodig en voor velen levensveranderend. Spirituele en professionele begeleiding sluiten elkaar niet uit en werken prachtig samen. Er is hoop voor IEDEREEN en alle zielen die een hogere connectie zoeken zijn waardevol en gelijkwaardig. Als je lijdt aan verslaving, zoek en neem ALLE hulp die voor jou beschikbaar is.

Herstel van elke ontbering is moeilijk, maar de vreugde die je ervaart overtreft alle kwelling. Je kunt zelfs het ergste van je pijn gebruiken om andere lijdende mensen te helpen, en zo waarde toevoegen aan alles wat je hebt doorgemaakt. Het is verlicht en majestueus. Verslaafden worden nuttig en productief. Ze beoefenen dankbaarheid en vergeving. Ze proberen te leven in genade en verlichting. Het is een leven van transformatie en diepe schoonheid.

De volgende fase

Als de verslaafde ontdooit tot zijn ware zelf, verliezen aangeleerde gedragingen en giftige verwerkingsmechanismen hun kracht en werken niet meer. Dingen die algemeen aanvaard worden in de maatschappij om mensen zich beter te laten voelen, hebben niet langer het gewenste effect op het transformerende individu. Bijvoorbeeld eetbuien, leeg seksueel gedrag en nicotine verliezen het gewenste effect. Externe dingen brengen niet meer de troost die ze ooit brachten en worden vaak onderdeel van een breder verslavingsverhaal. Het is complex en interessant. De reis is een voortdurende upgrade en leerproces dat betekenis en doel belooft aan een leven dat ooit gedoemd leek.

Goede tijden

Het leven van een verslaafde bestaat niet uit somberheid en ellende. Integendeel, in herstel leven ze meestal een leven van dienstbaarheid in dankbaarheid. Hun mentaliteit is positief en hoopvol. Velen zijn zelfs blij dat ze verslaafd zijn geworden omdat hun staat van bewustzijn zo vervullend is dat ze het gevoel hebben dat ze zo'n gelukzaligheid niet hadden kunnen bereiken zonder wat ze hebben geleden. Mensen in herstel leven het leven "van dag tot dag" en leren echte aanwezigheid en eerlijk leven te ontwikkelen. Door mindfulness te omarmen, brengen ze vreugde en geluk in het leven door radicale verandering. Ze proberen een levensstijl te leiden met bewustzijn en verantwoordelijkheid, waarbij ze zo min mogelijk schade aanrichten. Vaak verenigen ze zich in gemeenschappen met andere mensen zoals zij. Zij hebben een gemeenschappelijk doel en benaderen de realiteit van de ziekte met humor en compassie.

Vrijheid!!!

Bevrijding van het verlangen om te drinken en drugs te gebruiken is de basis en het fundament van nuchterheid. Toch is het niet het antwoord op verslaving, het antwoord is spiritualiteit. Een leven gebouwd op spirituele fundamenten kan de verslaafde bevrijden van diepe obsessies en dwangmatig gedrag. Therapie, rehabilitatie en voortdurende professionele hulp zijn ook door velen nodig. De verslaafde moet een zelfdiagnose stellen en bereid zijn om aan zijn herstel te werken. Alles is mogelijk, maar het komt met toewijding en consistentie. Helaas bereiken velen nooit het wonder dat elke nuchtere alcoholist weet dat ze zijn.

Herstel

Herstel is opnieuw leren hoe je moet bestaan. Het is een nieuwe routine met lastige pasjes. Maar ze dansen toch! Fouten zijn onvermijdelijk, maar ze leren dat het de eerste drank of drug is die de schade aanricht. Zonder het eerste is de chaos van machteloosheid en onbeheersbare levens onmogelijk. Herstelde mensen gebruiken geen middelen, wat er ook gebeurt. Zij leven het leven met een nieuw programma dat ontworpen is om te leven. Ze ervaren pijn in real time en gaan op een pad van holistische genezing. Aanvaarding dat volledige onthouding de enige methode is, is cruciaal. Er mag geen twijfel over bestaan dat zij normaal kunnen drinken of kunnen terugkeren naar een gebruiksstijl die niet destructief en schadelijk is. Deze mentaliteit is de echte vrijheid van verslaving!

De ziekte

Sommige oplossingsgerichte programma's geloven dat verslaving een 'geestelijke kwaal' is. Het antwoord voor velen is vertrouwen op een Hogere Macht. Theologe Caroline Myss zegt dat iedereen die ontwaakt op een spiritueel pad eerst door een periode van waanzin moet gaan om een ontwaakte staat te bereiken. Dit is zeker waar voor de herstelde verslaafde. Er zijn ook soortgelijke getuigenissen over spiritualiteit van mensen die getroffen zijn door verschillende andere geestelijke gezondheidsproblemen en lichamelijke inbreuken.

De Overgave

Langdurige onthouding vergt geloof, moed en overgave. De echte alcoholist en verslaafde geloven vaak dat geen menselijke macht hun geestelijke gezondheid kan herstellen en dus is een relatie met een macht die groter is dan zij wenselijk en inderdaad krachtig. Er is geen andere regel voor de verslaafde dan onthouding. Er zijn verschillende denkrichtingen voor het herstel van verslaving en er valt nog veel te leren, te discussiëren en te ontdekken over dit onderwerp. Fundamenteel moet het zijn wat werkt voor het individu. Sinds het begin van de opgetekende geschiedenis wordt alcoholisme gezien als een krankzinnigheid waar geen genezing voor bekend is. Spirituele oplossing is geen nieuw concept voor verslaving. Het is alleen minder vereerd, maar meer populair geworden voor de wanhopigen en lijdenden.

Vrijheid

Vrijheid betekent dat ze verlost zijn van hun obsessie om te drinken of drugs te gebruiken. Ze zijn niet langer bezig met de dwangmatigheid van actieve verslaving. Zij zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen, beschermd door de geest van het universum. Ze worden geleid door het goddelijke en leven met eerbied voor lichaam, geest en ziel, zodat ze in de hoogst mogelijke staat van bewustzijn kunnen leven.