Het doel van het initiatief is "de publieke opinie te mobiliseren tegen de uitsluiting van artiesten van de Single Digital Market (MUD)", kondigde het Management of Artists' Rights (GDA) aan, in een verklaring, waarin het waarschuwt dat de inkomsten die 'online' worden gegenereerd voor 60% worden verdeeld door uitgevers, voor 30% door platforms zoals Spotify, Deezer, Apple Music en Amazon Music, waardoor er slechts 10% overblijft voor makers van inhoud.

De campagne voor "eerlijk streamen" verdedigt dat het "online" gebruik van de werken van artiesten - waaronder Portugezen - op een eerlijke en evenwichtige manier wordt vergoed, in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese richtlijn betreffende het auteursrecht en de naburige rechten voor de MUD.

Deze richtlijn is in 2019 goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Commissie, maar is nog steeds niet omgezet naar Portugal, ondanks het feit dat Brussel al een inbreukprocedure heeft geopend tegen de Portugese staat vanwege de vertraging.

Eerlijk loon

"Met de verandering van gewoonten als gevolg van de pandemie zijn artiesten steeds afhankelijker geworden van de digitale markt: als ze niet eerlijk betaald worden voor de zaken die ze genereren, zijn ze gedoemd voor de toekomst en niet in staat om muziek te blijven maken, te dansen of op te treden", zegt Pedro Wallenstein, voorzitter van GDA, de entiteit die de intellectuele eigendomsrechten van acteurs, dansers en musici in Portugal beheert.

Dit initiatief is bedoeld om de politieke besluitvormers, de artiesten zelf en de samenleving in het algemeen bewust te maken van de situatie van "onrechtvaardigheid in de streaming-economie", waarbij de aandacht wordt gevestigd op de voordelen die de Europese richtlijn kan opleveren voor de professionele bescherming van artiesten".

Een oproep

"GDA doet een beroep op de nieuwe regering om, wanneer zij aan de Assemblee van de Republiek de omzetting van de MUD-richtlijn voorstelt, twee eenvoudige dingen te garanderen: dat kunstenaars die vandaag weinig ontvangen voor het "online" gebruik van hun werken, meer gaan ontvangen, op een eerlijke en evenredige manier; en dat de meerderheid van de kunstenaars, die niets ontvangen, rechten gaan ontvangen telkens wanneer de werken waarin zij participeren online inkomsten genereren", zegt Pedro Wallenstein.