In twee informatiefolders die onder de bevolking van de twee dorpen zijn verspreid en aan het agentschap Lusa zijn toegezonden, staat te lezen dat het Directoraat-generaal Energie en Geologie (DGEG) op 15 februari een openbare bekendmaking heeft gepubliceerd die "gericht is op prospectie en onderzoek naar afzettingen van tripolaire mineralen en andere geassocieerde mineralen door het bedrijf Clariant Ibérica Producción S.A.".

Volgens de folders zal, wanneer de prospectie en het onderzoek worden toegestaan, de "rust die heerst" in de dorpen Casal da Rola en Casais do Porto, in de parochie Louriçal, "zijn dagen geteld zien".

"Schadelijke gevolgen

"De impact van een exploratie naar mineralen is schadelijk voor elke bevolking en het rendement is illusoir in vergelijking met de schadelijke gevolgen die voortvloeien uit dit soort exploratie (grondverzet, veel verkeer van machines en vrachtwagens, watervervuiling, omgevingslawaai, vervuiling van het milieu, de lucht, vernietiging van de fauna en flora van ons dorp en devaluatie van het onroerend erfgoed van de grond die grenst aan de groeve)", voegt de folder toe.

In de documenten wordt een beroep gedaan op de eigenaren van de terreinen om geen toestemming te geven voor de toegang van een bedrijf tot die terreinen en voor het uitvoeren van "elke vorm van inzameling/analyse".

Een van de ondertekenaars van het initiatief, Catarina Soares, legde aan Lusa uit dat de petities naar verschillende instanties zijn gestuurd, waaronder de DGEG, het kantoor van de procureur-generaal en het Portugese milieuagentschap, met medeweten van de Gemeente en de Raad van Louriçal.

"Grote macht"

Wat Catarina Soares de meeste zorgen baart, is "het feit dat het om een multinational gaat en dat deze grote macht heeft over de verschillende instellingen".

"Vanaf het moment dat de aanvragen worden goedgekeurd, kan het bedrijf doorgaan met de exploratieaanvraag en dan verliezen wij automatisch de controle over de situatie", meende Catarina Soares.