Dit is "groot nieuws" en "een triomf voor de Portugese en Spaanse diplomatie", zei Marcelo Rebelo de Sousa in de marge van de opening van een tentoonstelling van Paula Rego.

De regeringen van Portugal en Spanje hebben in Brussel met de Europese Commissie een politiek akkoord bereikt over de instelling van een tijdelijk mechanisme waarmee de gemiddelde gasprijs kan worden vastgesteld op 50 euro per MWh.

Marcelo Rebelo de Sousa benadrukte dat dit mechanisme "een grote hulp" zal zijn om de hoge energieprijzen tegen te gaan en "een teken van Europese solidariteit", zelfs van de kant van landen die het niet eens waren met het standpunt van de twee Iberische landen.

De in Brussel aangekondigde verbintenis zal ongeveer 12 maanden duren en zal het mogelijk maken de gemiddelde gasprijs vast te stellen op ongeveer 50 euro per megawatt, tegenover de huidige referentieprijs op de markt van 90 euro, waarbij de prijs begint bij 40 euro, zodra het politieke akkoord is geformaliseerd, wat deze week zou moeten gebeuren.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie in de Belgische hoofdstad hebben de minister van Milieu en Klimaat, Duarte Cordeiro, en de derde vice-voorzitter van de Spaanse regering die verantwoordelijk is voor de ecologische overgang, Teresa Ribera, onderstreept dat het politieke compromis dat nu met de communautaire uitvoerende macht is bereikt, "het mogelijk maakt de consumenten te beschermen die aan de markt zijn blootgesteld".