Na een eerste bewustmakingsfase van de campagne "Veilig bos 2022" heeft de Nationale Republikeinse Garde (GNR) er via de sociale media aan herinnerd dat "de eigenaren tot 30 april de tijd hebben om hun terreinen schoon te maken", in het kader van de brandpreventie.

Daarna zal het GNR beginnen met inspecties in de parochies die als prioritair zijn aangemerkt, met de voorbereiding van dossiers voor administratieve overtredingen in gevallen van niet-naleving.

Prioritaire parochies

Dit jaar heeft de regering 1.001 prioritaire parochies aangewezen, één minder dan in 2021. Volgens een in maart gepubliceerd besluit worden in deze gebieden tussen 1 en 31 mei inspecties uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op terreinen die grenzen aan gebouwen in landelijke gebieden (50 meter) en bevolkingscentra, en op campings, industrieterreinen, logistieke platforms en sanitaire stortplaatsen in bosgebieden (binnen een straal van 100 meter).

Voor wegennetten, spoorwegen en transmissie- en distributielijnen voor elektriciteit zal de inspectie worden uitgevoerd tussen 1 en 30 juni.

Eigenaren, pachters of entiteiten die, in welke hoedanigheid dan ook, grond bezitten die grenst aan gebouwen in landelijke gebieden, zijn verplicht deze reiniging uit te voeren, aldus het GNR.

Boetes

Overeenkomstig wetsdecreet nr. 82/2021, waarin het geïntegreerd beheerssysteem voor plattelandswoningen op het Portugese vasteland is vastgelegd, variëren de boetes voor overtredingen die als "licht" zijn geclassificeerd van 150 tot 1.500 euro, in het geval van individuen.

In het geval van overtredingen die als "ernstig" worden geclassificeerd, heeft de boete een waarde tussen 500 en 5.000 euro.

Als de eigenaren de termijn voor het schoonmaken van het terrein niet hebben nageleefd, moeten de gemeentebesturen vervolgens garanderen dat alle werkzaamheden in verband met het beheer van de brandstoffen worden uitgevoerd, "door middel van communicatie en, bij gebrek aan antwoord binnen vijf dagen, door middel van een aanplakking op het terrein".