De Europese Commissie wil dat het digitale proces voor de afgifte van visa voor toegang tot het Schengengebied in 2031 volledig functioneel is, als maatregel om de toegang tot de Europese Unie (EU) te vergemakkelijken en de veiligheid in de ruimte van vrij verkeer te vergroten.

De digitalisering van visa voor toegang tot het Schengengebied, die is opgenomen in het nieuwe migratie- en asielpact, moet het proces minder bureaucratisch en minder duur maken voor de lidstaten en de aanvragers en bovendien de veiligheid op dit gebied versterken.

Online procedure

Volgens informatie van het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap zullen visumaanvragers dus online een inreisvergunning kunnen aanvragen en betalen via één enkel EU-platform, ongeacht het land van bestemming. Het toekomstige platform zal automatisch bepalen welk Schengenland verantwoordelijk is voor de beoordeling van de visumaanvraag, met name wanneer de aanvraag betrekking heeft op meerdere landen.

Het voorstel moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de EU, waarbij de Europese Commissie hoopt dat de ontwikkeling van het toekomstige platform in 2024 van start kan gaan en dat het in 2026 operationeel kan zijn, met een overgangsperiode van vijf jaar, wat betekent dat het pas in 2031 door alle lidstaten zal kunnen worden gebruikt.

Eén stap vooruit

"Vandaag brengen we het visumbeleid van de EU het digitale tijdperk binnen", zei Margaritis Schinas, Europees commissaris voor de bevordering van de Europese manier van leven: "Nu sommige lidstaten al op digitaal zijn overgeschakeld, is het van vitaal belang dat het Schengengebied nu als één geheel naar voren treedt", zei hij op een persconferentie.

Commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johnson voegde daaraan toe dat "een modern visumproces van cruciaal belang is om reizen naar de EU te vergemakkelijken, of het nu voor toerisme of zaken is". De commissaris benadrukte ook dat "het hoog tijd is voor een snel en veilig platform voor online visumaanvragen voor burgers van 102 landen die een vergunning voor kort verblijf aanvragen om naar de EU te reizen".

Het Schengengebied garandeert vrij verkeer in een gebied dat 26 landen omvat (waarvan 22 EU-lidstaten, waaronder Portugal) met meer dan 400 miljoen burgers.