In het vandaag bekendgemaakte besluit wordt voor elke visdag het maximumaantal sardines vastgesteld dat mag worden gelost of verkocht.

Het besluit verbiedt het vangen, aan boord houden, lossen en verkopen van sardines "op alle nationale feestdagen" en verbiedt het overbrengen van sardines naar een andere visafslag dan die welke overeenkomt met de loshaven, alsmede het lossen van hetzelfde vaartuig in meer dan één haven per dag.

De visdag komt overeen met elke periode van 24 uur, na afloop van de stop van 48 uur tijdens het weekend, die wordt bepaald door de gebieden die onder de jurisdictie van de havenmeesters vallen.

Van Caminha naar Figueira da Foz van 00.00 uur op zaterdag tot 00.00 uur op maandag, van Nazaré naar Lissabon van 12.00 uur op zaterdag tot 12.00 uur op maandag, van Setúbal en Sines van 20.00 uur op vrijdag tot 20.00 uur op zondag, van Lagos naar Lissabon van 12.00 uur op zaterdag tot 12.00 uur op maandag. Vanuit Lagos, Portimão en Sagres van 18.00 uur op vrijdag tot 18.00 uur op zondag en van Faro naar Vila Real de Santo António van 18.00 uur op vrijdag tot 18.00 uur op zondag.

"Om de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van de visbestanden te garanderen, analyseert en bespreekt Portugal de belangrijkste kwesties in verband met het beheer van de visserij in het kader van het toezichtcomité [...] dat beperkingen vaststelt voor de sardinevisserij aan de Portugese continentale kust", aldus de minister van Landbouw, Marias do Céu Antunes.