Volgens een nota die werd vrijgegeven na de vergadering van de Raad van de regering van Madeira, van de PSD/CDS-PP coalitie, voorgezeten door de sociaal-democraat Miguel Albuquerque, werd een resolutie goedgekeurd die "de normen handhaaft van de maatregelen ter bevordering en vrijwaring van de volksgezondheid van de eilandbevolking die bijdragen tot de beheersing van de [covid-19] pandemie, alsook de continuïteit van de alarmtoestand s tot 14 mei 2022 23.59 uur, om redenen van volksgezondheid".

In de resolutie wordt eraan herinnerd dat "het gebruik van een masker op beslissende wijze bijdraagt tot de vermindering van het risico van besmetting en progressie van de ziekte", zo wordt ook in de nota vermeld.

Maskers in gesloten ruimten

Daarom zijn "de inwonende bevolking en de burgers die [de regio] bezoeken verplicht een masker te dragen in gesloten ruimten, met de uitzonderingen die reeds algemeen bekend zijn".

"De handhaving van de vaccinatie [tegen covid-19] en de hygiëne- en ontsmettingsnormen zijn andere normen die worden voortgezet", luidt de nota ook.