Dit is de tweede keer dat het einde van het SEF, waartoe de vorige regering had besloten en dat in november 2021 door de Assemblée de la République was goedgekeurd, is uitgesteld en door het parlement is goedgekeurd.

Deze wet bepaalt dat de huidige administratieve bevoegdheden van de SEF met betrekking tot buitenlandse burgers zullen worden uitgeoefend door een nieuwe instelling, het Portugese agentschap voor migratie en asiel, en door het Instituut voor registers en notarissen, naast de overdracht van politiebevoegdheden aan het PSP, het GNR en de gerechtelijke politie.

In het wetsontwerp heeft de regering de ontbinding van de Assemblee van de Republiek, de Covid-19-pandemie en de oorlogssituatie in Oekraïne aangevoerd als rechtvaardiging voor het feit dat geen vorderingen zijn gemaakt met de herstructurering van de diensten.