"Vandaag vieren we de Dag van de Arbeid. Omdat wij waarde hechten aan werk en streven naar een rechtvaardigere samenleving, gaan wij de agenda voor fatsoenlijk werk goedkeuren en streven wij ernaar het gewicht van de lonen in het BBP voor het Europese gemiddelde te verhogen", aldus António Costa.

De verklaring van de premier volgt op de publicatie van een tabel over het gewicht van de lonen in het bruto binnenlands product (bbp), volgens welke tussen 2016 en 2021, jaren waarin hij de regering van het land leidde, er in Portugal een groei van 17,5 % van deze indicator was en een benadering van het gemiddelde van de eurozone.

De tabel voorspelt ook dat tussen 2022 en 2026 de groei van het gewicht van de bezoldigingen in het bbp in Portugal 20% zal bedragen, waardoor aan het einde van de legislatuur in deze indicator een convergentie met de eurozone zal worden bereikt.