"Een actie van de regering waarbij ook de verjonging van het menselijk kapitaal van onze veiligheidstroepen niet wordt vergeten, aangezien zij alleen op die manier in staat zullen zijn een hoog niveau van paraatheid te handhaven", aldus José Luís Carneiro.

In die zin zei de minister dat de "verjongingsinspanning" van de veiligheidstroepen het mogelijk zal maken om in de loop van het jaar meer dan 1.600 GNR-officieren te ontvangen, "na de meer dan 3.100 die sinds 2015 al zijn aangeworven en opgeleid".

In zijn toespraak garandeerde de minister ook dat het de regering zich verplicht om "alles in het werk te stellen om" de GNR "van voldoende middelen" te blijven voorzien om hun opdracht te vervullen, waarbij "alles wat via de wet is gedaan" wordt voortgezet.