Het vaccin bestaat uit twee doses en moet met een tussenpoos van 21 dagen worden toegediend. Het is het vijfde vaccin tegen Covid-19 dat in Portugal is toegelaten.

Het DGS verduidelijkt dat dit vaccin in Portugal is geïndiceerd in de volgende situaties: "contra-indicatie voor een vaccin van een ander merk" of voor "een andere reden die het gebruik van een vaccin van een ander merk verhindert, na overlegging van een medische verklaring, volgens de procedures van Standaard 002/2021 van het DGS", en voegt eraan toe dat dit document een "onderbouwing van de klinische en/of wetenschappelijke reden voor het gebruik" van dit vaccin moet bevatten, "afgegeven met datum en leesbare handtekening van de behandelende arts", meldt de entiteit onder leiding van Graça Freitas.