In een analyse van SoSMinErals (Security of Supply of Mineral Resources) voor de Britse Commissie klimaatverandering wordt geraamd dat fabrikanten 265.000 ton lithiumcarbonaat nodig zouden hebben voor innovatieve NMC 811-batterijen om alle Britse auto's en lichte bestelwagens tegen 2050 elektrisch te maken en dat alle nieuwe verkopen van dergelijke voertuigen tegen 2035 uitsluitend op batterijen zouden zijn gebaseerd. Vrachtwagens zijn uitgesloten.

Andere metaalvoorraden die nodig zouden zijn om deze doelstelling voor volledige vervanging te halen, zijn: kobalt 208.000 ton, neodymium/dysprosium 7.200 ton en koper 2.362.000. Onheilspellend genoeg concludeert het rapport dat "er momenteel in de hele wereld niet genoeg van deze metaalvoorraden worden gedolven en geraffineerd om Groot-Brittannië in staat te stellen zijn doelstellingen voor een groene overgang in de volgende generatie te halen". In september 2021 waren er in Groot-Brittannië 32 miljoen auto's en bestelwagens met een rijbewijs. Het geschatte aantal wereldwijd is één miljard - een verdubbeling in minder dan twintig jaar.

China domineert de wereldproductie van mineralen die essentieel zijn voor de verwerkende industrie, met 60% van de zeldzame aardelementen en 45% van de molybdeenertsen, maar het heeft wereldwijd ook concessies in de wacht gesleept voor bijvoorbeeld kobalt in de Democratische Republiek Congo, lithium in Australië, platina en goud in Zuid-Afrika en diverse elementen in Zuid-Amerika. Ter vergelijking: de VS heeft de afgelopen dertig jaar veel van zijn mijnen en fabrieken gesloten. In 1990 voerden zij de wereld aan als producent van minerale rijkdommen; thans nemen zij de 7e plaats in en voeren zij dertig van de meest gebruikte mineralen in.

Daarom moeten de huidige voorstellen voor de ontginning en raffinage van lithium en andere waardevolle minerale rijkdommen in het bezit van Portugal dringend opnieuw worden onderzocht om ervoor te zorgen dat zij niet worden uitgebuit door de vraatzuchtige industriële roofdieren en grondstoffenhandelaars die alleen geïnteresseerd zijn in grote winsten voor zichzelf en niet in de verbetering van de ecologische en economische gezondheid van ons land.

Zelfs in de veronderstelling dat Chinese ondernemende goudzoekers succes zullen hebben bij hun wereldwijde zoektocht naar nieuwe mijnbouwconcessies en over de nodige logistiek zullen beschikken om bergen letterlijk naar productiecentra te verplaatsen, lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat de ambitieuze doelstellingen voor de omschakeling naar alle elektrische voertuigen tegen het jaar 2050 kunnen worden gehaald. Bovendien lijkt er weinig nagedacht te zijn over de vraag waar de elektrische energie vandaan moet komen om een miljard accu's op te laden als fossiele brandstoffen voor elektriciteitscentrales geleidelijk moeten worden afgeschaft. De alternatieven wind-, zonne- en waterkracht maken alle gebruik van dezelfde steeds zeldzamer wordende minerale hulpbronnen voor de vervaardiging van operationele machines en apparatuur en hebben een relatief korte afschrijvingstermijn voordat reparatie of vervanging noodzakelijk is. Zij zijn niet "groen" in hun creatie, werking en buitengebruikstelling.

Wat voor onze planeet in het verschiet ligt is niet het begin van een WO III maar een Koude Vrede II waarin de strijd zal gaan om het bezit van natuurlijke maar eindige hulpbronnen en de macht om beslissingen te nemen over hun nuttig gebruik voor slechts een selectief deel van de acht miljard aardbewoners. De strijd die hieruit zal voortvloeien zal niet zozeer een ideologische strijd zijn (kapitalisme versus communisme) als wel een strijd van systemen en wie deze controleert.

De VS zullen oppermachtig blijven in hun beheer van de wereldmarkten voor informatietechnologie en financiën en zullen dit wellicht uitbreiden tot andere staten van Amerika waarvan de heersers reeds politiek en commercieel worden beheerst. Maar hun vele ondernemingen in de economieën van Europa en Afrika zullen beginnen te tanen naarmate de allianties tussen China en Rusland (en misschien India) onophoudelijk vorderen en zich uitbreiden in deze gebieden.Waar gewapende conflicten kunnen ontstaan, zoals in de Oekraïne, zullen de door de VS opgelegde sancties op het gebied van financiën, technologie en amusement effectief worden tegengegaan door de terugtrekking van de tegenover elkaar staande blokken uit de export van grondstoffen en industrieprodukten. Rusland en Wit-Rusland produceren bijvoorbeeld samen meer dan de helft van 's werelds kaliumchloride.

Vanwege zijn begeerde minerale rijkdommen is voor Portugal een verhoudingsgewijs grotere rol weggelegd in de toekomstige Europese economie. Deze moet centristisch van opzet zijn en militaire allianties (zoals de NAVO) met de dominante blokken vermijden en zich dus toeleggen op de bescherming van het milieu en de bevordering van zijn cultuur ten behoeve van een geleidelijk afnemende bevolking.