Een verzorger is iemand die zorgt voor een familielid, partner of vriend die hulp nodig heeft wegens ziekte, broosheid, invaliditeit, geestelijke gezondheidsproblemen of een verslaving en die het zonder steun niet redt. De zorg die zij verlenen is onbetaald.

Onbetaalde zorg nam tussen 2001 en 2011 sneller toe dan de bevolkingsgroei door de vergrijzing van de bevolking, die langer leeft. Langdurige aandoeningen of complexe handicaps betekenen dat mensen veel langer met een grotere zorgbehoefte leven.

"...je verliest jezelf in het mantelzorger zijn - hoewel het een etiket is, wordt het eigenlijk wie je bent - je bent de mantelzorger, en dat is wat je eigenlijk definieert..."

Volgens het verslag Immigratie, grenzen en asiel, opgesteld door de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SEF 2019), is het aantal buitenlanders dat in Portugal woont in 2018 met 13,9 procent gestegen tot in totaal 480.300, waarbij 81 procent van de buitenlanders een Portugese verblijfsvergunning heeft.

Een chronische ziekte is een langdurige aandoening die niet vanzelf beter wordt en niet volledig te genezen is. Als je een langdurige aandoening hebt, moet je leven met de gevolgen voor je gezondheid, bijvoorbeeld omgaan met pijn of beperkte mobiliteit en veel aanpassingen in het dagelijks leven moeten doen.

De zorg voor iemand met langdurige gezondheidsproblemen kan een uitdaging zijn en emotioneel slopend. De dag wordt vaak in beslag genomen door een constante focus op de behoeften van de persoon voor wie u zorgt. Proberen om de kortste momenten te vinden om uit te rusten en op te laden kan een uitdaging op zich zijn. Saar@Home heeft de expertise, het medeleven en de ervaring om u te helpen deze momenten te vinden om uit te rusten en te ontspannen en u voor een korte tijd op uzelf te richten.

"Het is heerlijk omdat ik gewoon het gevoel heb dat ik weer leef, in plaats van alleen maar een totale mantelzorger te zijn."

Hoe vinden expats in Portugal de steun die ze nodig hebben als onbetaalde verzorgers?

Als er hulp nodig is voor een naaste, is die zelden direct beschikbaar.

De meeste verzorgers zijn begrijpelijkerwijs erg terughoudend om hun familielid in zorg te nemen, en dit is vaak geen overweging vanwege het gebrek aan geschikte zorgfaciliteiten die het soort ondersteuning kunnen bieden waar verzorgers naar op zoek zijn.

Hoe kan Saar@Home familieleden helpen met de zorg die ze zo hard nodig hebben?

Zorg is er in vele soorten en maten; wij hebben al veel families kunnen ondersteunen bij het omgaan met de uitdagingen die de zorg voor een familielid met zich meebrengt. De meest voorkomende en populaire vorm van zorg is tot nu toe het verlenen van inwonende zorg.

Deze vorm van zorg kan worden opgezet om de verzorger de broodnodige respijt te geven, zodat hij of zij een welverdiende rust kan nemen. Dankzij deze zorg kan de hoofdverzorger een korte vakantie nemen, andere familieleden bezoeken of belangrijke zaken regelen waardoor hij of zij voor een korte periode het land uit moet.

"Ik zou het fijn vinden als ik eens in de zes of acht weken een paar nachtjes kon blijven...".

Inwonende zorg kan worden gebruikt als een vorm van respijtzorg zonder dat uw familielid zijn eigen huis hoeft te verlaten. Respijtzorg kan op relatief korte termijn worden geboden om in een onmiddellijke behoefte van zowel de verzorger als de verzorgde te voorzien. Het kan ook zorgen voor gestructureerde pauzes voor de verzorger met regelmatige zorgondersteuning. Dit kan een langdurig vangnet voor de familie zijn.

Burn-out voor de hoofdverzorger is een reële zorg, net als de zorg dat de hoofdverzorger onwel wordt. Saar@Home kan helpen die zorg weg te nemen en de gemoedsrust te bieden die u zou kunnen helpen om die Portugese levensstijl te blijven leiden waar u zo van houdt.