Volgens de maandelijkse ramingen van de werkgelegenheid en de werkloosheid, die door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) zijn gepubliceerd, bedroeg het werkloosheidscijfer in januari "5,7%, een cijfer dat 0,1 procentpunt hoger is dan in de voorgaande maand, maar 0,1 procentpunt lager dan drie maanden eerder en 0,9 procentpunt lager dan een jaar eerder".

In de maandelijkse werkgelegenheids- en werkloosheidsstatistieken werd het werkloosheidscijfer voor februari verder naar beneden bijgesteld, van de voorlopige waarde van 5,7% tot 5,6%.

Eveneens in maart daalde de beroepsbevolking (5.173.200) met 0,1% ten opzichte van februari, maar steeg met 2,7% ten opzichte van maart 2021.

De beroepsbevolking (4.877.300) daalde met 0,2% ten opzichte van februari en steeg met 3,7% ten opzichte van een jaar eerder.