"De huidige epidemiologische situatie en de hoge vaccinatiegraad tegen Covid-19 in Portugal, alsmede de voortdurende en adequate uitvoering van infectiepreventie- en bestrijdingsmaatregelen, maken het mogelijk het recht op bezoek en follow-up van patiënten in de Nationale Gezondheidsdienst te eerbiedigen", benadrukt het document dat is ondertekend door de directeur-generaal Graça Freitas.

In de vandaag bijgewerkte richtsnoeren is niet langer bepaald dat bezoekers voor de toegang tot gezondheidsinstellingen een digitaal certificaat of een negatief testresultaat moeten kunnen overleggen.

Het einde van deze beperking was op 21 april door de minister van Volksgezondheid aangekondigd nadat de ministerraad had besloten verschillende maatregelen ter bestrijding van de pandemie die in Portugal van kracht waren, op te heffen, waarbij Marta Temido verklaarde dat het aan de DGS zou zijn om de regels en voorschriften voor de bescherming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen vast te stellen.

In het nu bijgewerkte richtsnoer staat dat ziekenhuizen en lokale gezondheidsdiensten er bij het organiseren van bezoeken aan gehospitaliseerde gebruikers op moeten toezien dat de aanbevelingen inzake preventie en infectiebestrijding worden nageleefd, in geval van fysieke afstand tussen de bezoeker en de patiënt.

Bezoekregels

Het aantal bezoekers per gehospitaliseerde patiënt is aangepast om ervoor te zorgen dat de vastgestelde maatregelen voor infectiepreventie en -bestrijding worden nageleefd, zo heeft de DGS ook bepaald, met de aanbeveling dat bezoekers geen gebruik mogen maken van de sanitaire voorzieningen van het ziekenhuis en geen persoonlijke voorwerpen, voedsel of andere producten mogen afleveren zonder voorafgaande toestemming.

Bovendien moeten bezoekers de gezondheidseenheid waar zij het bezoek hebben afgelegd, telkens binnen de 48 uur op de hoogte brengen wanneer zij symptomen ontwikkelen die wijzen op Covid-19 of een positieve uitslag vertonen.