Volgens deze studie bereikte de gemiddelde prijs per vierkante meter (m2) in 2021 1.355 euro, wat neerkomt op een stijging van 9,4%, waarbij de waarde van de verhandelde woningen in het afgelopen jaar 28,1 miljard euro bedroeg, 31,1% meer dan in 2020.

"Deze dynamiek is gepaard gegaan met een sterke groei van de bankfinancieringen voor de aankoop van woningen", geeft de studie aan, waarbij echter wordt benadrukt dat de taxaties die banken nodig hebben om deze leningen te verstrekken, niet altijd de markttrends volgen.

"Er zijn gemeenten waar de waarden van de verhandelde huizen veel hoger liggen dan wat in theorie de werkelijke waarde is", aldus de "onderzoekseenheid" van BA&N, die preciseert dat de "prijsescalatie gepaard is gegaan" met de taxatie die door deskundige taxateurs wordt toegekend, "maar niet volledig".

Overwaardering

Voor BA&N, "in het licht van de beoordelingen door de deskundigen, is er een overwaardering van onroerend goed op het moment van de transactie, die op nationaal niveau is 5,4%", rekening houdend met de banktaxatie-gegevens en huizenprijzen vrijgegeven door het Instituut voor de Statistiek, (INE), met betrekking tot het einde van 2021.

Gemiddeld, in het vierde kwartaal van 2021, bedroeg de prijs per vierkante meter van de bank taxatie 1.285 euro, terwijl de gemiddelde verkoopprijs 1.355 euro per vierkante meter bedroeg.

Het bestaan van aan- en verkoopwaarden boven de waarden waartegen deskundigen eigendommen taxeren bij het aanvragen van financiering, maakt het moeilijker voor gezinnen om kredietgoedkeuring te krijgen, merkt de studie op, waarbij wordt opgemerkt dat banken de taxatie gebruiken om het bedrag van de te verstrekken lening te berekenen.

"Rekening houdend met deze regel, en in het licht van het bestaande verschil tussen de gemiddelde aan- en verkoopprijzen en die van taxaties, is het vaak alleen met een hoog eigen vermogen mogelijk financiering te krijgen", luidt de analyse.

Regionale variatie

Dit verschil varieert van regio tot regio, waarbij de Algarve de hoogste transactieprijzen heeft in vergelijking met de taxaties die zijn uitgevoerd door deskundigen die zijn geregistreerd bij de Portugese commissie voor de effectenmarkt (CMVM).

In deze regio bedroeg de gemiddelde aankoopprijs per vierkante meter eind vorig jaar 2.114 euro, tegenover een gemiddelde taxatie van 1.731 euro, "wat neerkomt op een overwaardering van de eigendommen met 22,1%", in het geval van de Algarve.

Uit een gemeentelijke analyse blijkt dat in de gemeenten Lagoa en Lagos het verschil tussen de prijs die voor de eigendommen is betaald en de waarde die de deskundigen aan de getaxeerde huizen toekennen, ongeveer 42% bedraagt. In het eerste geval bedroeg de gemiddelde verkoopprijs 2.351 euro per vierkante meter en de taxatieprijs 1.658 euro. In Lagos bedroegen de bedragen respectievelijk 2.547 euro en 1.843 euro.