De frequentie van een controle moet worden vastgesteld door de arts van de patiënt en varieert naar gelang van de gezondheidstoestand van de betrokkene, zijn medische voorgeschiedenis en de in de familie voorkomende ziekten. Gewoonlijk wordt aanbevolen de volgende onderzoeken uit te voeren:

Gezonde volwassenen: om de 2 jaar; mensen met chronische ziekten, zoals hypertensie, diabetes of kanker om de 6 maanden en mensen met risicofactoren voor een of andere ziekte, zoals zwaarlijvigheid, rokers, mensen met een zittende levensstijl of mensen met een hoog cholesterolgehalte, eenmaal per jaar.

Het is ook belangrijk dat mensen die een risico op hartproblemen lopen, speciale aandacht besteden aan bepaalde symptomen, zoals snel vermoeid raken of pijn op de borst. In het algemeen moeten mannen ouder dan 45 en vrouwen ouder dan 50 die geen voorgeschiedenis van hartproblemen hebben, jaarlijks worden geraadpleegd door de cardioloog. Als er echter een familiegeschiedenis van hartaandoeningen is, is het mogelijk dat de arts aanbeveelt dat de jaarlijkse raadpleging begint op de leeftijd van 30 jaar voor mannen en 40 jaar voor vrouwen.

Tests die tijdens een controle worden gevraagd, stellen de arts in staat de werking van bepaalde organen, zoals de nieren, de lever en het hart, te bevestigen en zijn nuttig bij het opsporen van infecties en bloedafwijkingen zoals bloedarmoede en leukemie.

De belangrijkste tests zijn: nuchtere bloedglucose; bloedbeeld; ureum en creatinine; urinezuur; cholesterol en triglyceriden; transaminasen om de leverfunctie te controleren; TSH en vrij T4 (voor schildklieractiviteit); CRP (infectie/ontsteking); urinetest en ontlastingstest.

Naast deze tests kan de arts, afhankelijk van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt, ook andere tests vragen, zoals transferrine, ferritine, tumormarkers en geslachtshormonen. Wat de radiologische onderzoeken betreft, zijn in de regel ook een echografie van de buik, een röntgenfoto van de borstkas, een echocardiogram en een elektrocardiogram noodzakelijk, evenals oogheelkundige onderzoeken.

In het geval van diabetespatiënten kan ook de geglycosyleerde hemoglobine-test worden gevraagd, waarmee de hoeveelheid circulerende glucose over een periode van drie maanden wordt geëvalueerd.

Voor vrouwen is het belangrijk dat jaarlijks specifieke onderzoeken worden verricht, zoals een uitstrijkje, colposcopie, vulvoscopie, echografie van de borst en transvaginale echografie. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken kan de gynaecoloog vaststellen of er sprake is van infecties, cysten of veranderingen van het voortplantingssysteem.

Voor mannen vanaf 40 jaar worden daarentegen specifieke onderzoeken aanbevolen, zoals een echografie van de prostaat en een PSA-hormoonmeting.

Bij rokers bijvoorbeeld worden naast de normaal gevraagde tests aanvullende tests aanbevolen, zoals bepaalde tumormarkers, spirometrie met evaluatie van de ademhalingsfunctie, elektrocardiogram met inspanningstest en sputumanalyse met kankercelonderzoek.

Gezondheid begint met preventie, dus stel uw periodieke controle niet langer uit.