"Portugal is sinds altijd of al heel lang, in ieder geval sinds de Tweede Wereldoorlog, erkend voor zijn grote inspanningen om vluchtelingen op te vangen en dat is in de loop der tijd ook zo geweest, maar dat betekent niet dat alles perfect is" , vertelde Marcelo Rebelo de Sousa aan journalisten.

Met betrekking tot de situatie van de opvang van Oekraïense vluchtelingen door Russische burgers in Portugal, die plaatsvond in Setúbal, begreep het staatshoofd dat men "een boom, desnoods enkele bomen, niet moet verwarren met het bos".

Marcelo Rebelo de Sousa voegde eraan toe dat er geen menselijke volmaaktheden bestaan en benadrukte dat alle Portugezen zich inspannen om vluchtelingen op te vangen en dat de internationale gemeenschap dit erkent.

"Het doel van de Portugese samenleving als geheel, van de gezinnen, de Portugezen, de solidariteitsinstellingen en de overheidsinstanties is vluchtelingen te verwelkomen en goed te onthalen, met billijkheid, transparantie en zonder de beginselen die van invloed zijn op de mensenrechten in gevaar te brengen", wees hij erop.

Hij benadrukte echter dat er "hier en daar een bezwaar en een probleem kunnen zijn".

En bij twijfel, onderzoek diezelfde twijfels, besloot hij.