Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) is de export van goederen in het eerste kwartaal van 2022 met 18,2% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021, en ligt deze 21,5% boven de waarde die in het eerste kwartaal vóór de pandemie werd geregistreerd.

"In het 1e kwartaal van 2022 steeg de export met 18,2% en de import met 36,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2021 (+22,0% en +39,6%, in dezelfde volgorde, in het kwartaal eindigend in februari 2022)", kondigde het INE aan, waarbij het verklaarde dat, "in vergelijking met het 1e kwartaal van 2020, de export en de import met respectievelijk 25,6% en 29,0% stegen (+21 .5% en +25,9%, in dezelfde volgorde, in vergelijking met het 1e kwartaal van 2019)".

In het eerste kwartaal van 2022 gaat van de belangrijkste goederencategorieën de aandacht vooral uit naar de industriële toelevering, die met 38,9% is toegenomen ten opzichte van 2021, "hoofdzakelijk van verwerkte producten, hoofdzakelijk naar Spanje".

Het effect van de prijsstijgingen op de export en import van goederen was gedurende heel 2021 zichtbaar, maar is dit jaar versterkt, voornamelijk vanwege de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne. Afgezien van de maand maart, de eerste volledige maand van het conflict dat op 24 februari begon, steeg de invoer van brandstoffen en smeermiddelen met 132,8% als gevolg van de sterke stijging van de olieprijzen.