De stijgende prijzen en de hogere rentevoeten zijn reeds voelbaar in de zakken van de Portugese gezinnen - en zelfs de verhoging van het minimumloon is niet voldoende geweest om de gevolgen van de inflatie binnen de perken te houden. Bovendien hebben veel wanhopige gezinnen zich tot DECO gewend voor hulp bij het beheer van hun huishoudbudget.

"In deze periode heeft de DECO het aantal afspraken met banken over afbetalingsregelingen met 56% verhoogd", aldus de organisatie.

Vorig jaar ontving het Bureau voor Financiële Bescherming (GPF) van DECO 30.000 verzoeken om financieel advies van Portugese gezinnen. In het voorgaande jaar (2020) waren 30.100 verzoeken verstuurd en 29.154 in 2019.

Volgens DECO had 52 procent van de in 2021 ontvangen verzoeken betrekking op de bespreking van maandelijkse betalingen. "Consumenten wilden weten hoe ze hun maandelijkse afbetalingsplan konden bespreken om te proberen hun gezinsbudget weer in evenwicht te brengen", aldus DECO.

In het kader van de ontwikkeling van haar werkzaamheden heeft de DECO de banken benaderd om een discussie over de maandelijkse aflossingen te bevorderen door samen met de gezinnen te werken aan het beheer en de optimalisering van hun gezinsbudget, zodat ze aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

In dit verband is werkloosheid een van de belangrijkste oorzaken waardoor mensen zonder voldoende geld hun leningen niet meer kunnen afbetalen; 29 procent van de mensen in het DECO-bureau in 2021 noemde deze reden. In het eerste kwartaal van dit jaar 2022 wezen echter ook veel mensen verlies van inkomen aan als oorzaak voor het ontstaan van hun financiële nood.

Gezinnen hebben gemiddeld vijf leningen

Volgens DECO hebben gezinnen die hulp zoeken bij DECO gemiddeld vijf leningen, wat betekent dat er maandelijks vijf aflossingen moeten worden voldaan.

Als gevolg daarvan worden deze gezinnen geconfronteerd met hogere dan aanbevolen inspanningstarieven. "Het gemiddelde inkomen van de gezinnen die hulp hebben aangevraagd is 1.100 euro, maar zij hebben gemiddeld 860 euro aan maandelijkse aflossingen te betalen.

Met deze gegevens berekende DECO dat het inspanningspercentage van de gezinnen die in 2021 contact met hen opnamen, 78 procent bedroeg - een zeer hoog cijfer, als je bedenkt dat het niet hoger zou mogen zijn dan 35 procent.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins