"Ik heb een open, tolerant en pluralistisch standpunt [ten aanzien van het stierenvechten], maar dat wordt niet weerspiegeld in de fiscale beleidsopties", zei Pedro Adão e Silva in het parlement.

In reactie op de interventies van Chega en PAN, twee partijen met totaal tegenovergestelde standpunten met betrekking tot het stierenvechten, zei Pedro Adão e Silva dat de regering niet van plan is om de BTW van 23% op stierengevechten te verlagen, maar dat zij ook niet moet ingrijpen in deze praktijk.

"Ik zit heel erg op één lijn met de Portugezen wat betreft gezond verstand, wijsheid en evenwicht. [...] Reken niet op mij om de culturele praktijken en smaken van anderen te censureren en definitieve oordelen te vellen", aldus Pedro Adão e Silva.

De minister verklaarde dat hij geen fan is van stierengevechten, maar zei dat men "de manier waarop anderen naar cultuur kijken moet respecteren".

De minister onderstreepte hiermee een standpunt dat hij "tolerantie" ten opzichte van het stierenvechten noemde, in tegenstelling tot zijn voorganger, Graça Fonseca, die zelfs zo ver ging om te zeggen dat het "een kwestie van beschaving" was.

Voor Pedro Adão e Silva is er ruimte voor de vertegenwoordiging van de politieke standpunten van PAN en Chega "en in het midden bevinden zich de Portugezen", die niet naar stierengevechten gaan, maar anderen niet willen verhinderen om te gaan.

"Het komt niet in ons op om de Portugezen tegen te houden. De staat steunt het stierenvechten op geen enkele manier, en het is geen zaak waar de staat zich mee moet bemoeien," onderstreepte hij.