"Het is een punt van zorg, maar er is geen reden tot ongerustheid. Ten tweede is er geen reden om een terugval te rechtvaardigen in de maatregelen om de samenleving te bevrijden", zei de voormalige minister.

Op dit moment is het volgens Adalberto Campos Fernandes zaak de toegang tot tests te vergemakkelijken en de burgers autonomie te geven.

Volgens de oud-minister moet iedereen voor zijn eigen bescherming zorgen, vooral als hij zich ervan bewust is dat hij kwetsbaar is.

"Ik heb het verschillende keren gezegd en ik herhaal het, het is geen schande om een masker te dragen, noch is het schande om zonder masker te gaan, het is een individuele beslissing waarbij rekening moet worden gehouden met de omstandigheden van elke persoon en de context waarin hij leeft".