"Factoren kunnen hebben bijgedragen tot deze toename van de incidentie, waaronder de verminderde naleving van niet-farmacologische maatregelen, de paasperiode en de aanzienlijke toename van de circulatie van varianten met een groter potentieel voor overdracht", aldus een document van het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) en het Nationaal Instituut voor Gezondheid Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Maandag bedroeg de zevendaagse incidentie 970 gevallen per 100.000 inwoners en met een stijgende tendens, terwijl de overdraagbaarheidsindex (Rt) op nationaal niveau steeg van 1,03 tot 1,13.

"Het effect op het aantal ziekenhuisopnames en de algemene mortaliteit is gering, hoewel de toename van de incidentie een toename van de vraag naar gezondheidszorg en het sterftecijfer kan veroorzaken, vooral bij de meest kwetsbare groepen", waarschuwt het rapport.