Tijdens een persconferentie in Brussel om de economische voorjaarsprognoses van de Europese Commissie te presenteren, merkte Gentiloni op dat de prognoses voor Portugal "echt goed zijn, zowel wat de groei betreft als met betrekking tot de schuldquote, die in 2023 115% zou moeten bedragen, wat lager is dan het niveau van voor de pandemie".

De Europese commissaris gaf toe dat de voorspelde sterke groei van de Portugese economie voor dit jaar, de hoogste van de 27 lidstaten van de Unie, ook te danken is aan het feit dat Portugal in 2021 "niet zo sterk is gegroeid als andere landen" - het Portugese bbp is vorig jaar met 4,9% gegroeid, minder dan het Europese gemiddelde van 5,4% -, maar wees vervolgens ook op de rol van de sterke terugkeer van buitenlandse toeristen, na twee jaar van de Covid-19-pandemie.

Extern toerisme

"Ik denk dat de heropening van het toerisme in een land dat vooral gebaseerd is op extern toerisme in plaats van intern toerisme, ook een belangrijke rol heeft gespeeld", zei hij.

De Europese Commissie heeft volgens de macro-economische voorjaarsprognoses de voor dit jaar verwachte economische groei voor Portugal met 0,3 procentpunt (p.p.) naar boven bijgesteld tot 5,8%, ondanks de externe uitdagingen.

Dit is de hoogste waarde onder de 27 EU-lidstaten, gevolgd door Ierland (5,4%), en ruim boven het gemiddelde voor het Europese blok en de eurozone, die beide dit jaar een groei van slechts 2,7% voorspellen.

Brussel voorspelt dat het BBP van Portugal in 2022 met 5,8% zal groeien, terwijl het in februari nog uitging van een expansie van 5,5%, waarbij de dienstensector, en met name het buitenlandse toerisme, zich sterk herstelt van een lage basis.

In het verslag van de Europese Commissie wordt opgemerkt dat "de groeivooruitzichten gunstig blijven, ondanks de uitdagingen in verband met de grondstoffenprijzen, de mondiale toeleveringsketens en de grotere onzekerheid over de externe vraag".