"We willen allemaal dat 2022 het jaar wordt dat het begin markeert van het einde van een bijzonder moeilijke periode voor ons allemaal", zei Elvira Fortunato bij de opening van de nationale bijeenkomst Ciência 2022.

Daartoe, zo verdedigde zij, moeten "de door de Europese Unie beschikbaar gestelde financiële middelen zorgvuldig en rigoureus worden gebruikt".

Zij moeten worden aangewend "voor de kwalificatie van de Portugezen, voor de ontwikkeling van de wetenschap en voor een inspanning om tot 2030 convergentie te bereiken op het gebied van klimaatactie en digitalisering", zei zij.

Het model voor wetenschappelijk onderzoek moet gebaseerd zijn op samenwerking tussen onderzoekers, instellingen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld, verdedigde zij.

Toename van onderzoekers

De voorzitster van de Stichting voor Wetenschap en Technologie (FCT), Helena Pereira, benadrukte dat Portugal momenteel bijna 55.000 wetenschappelijke onderzoekers telt, een verhouding van 12 per duizend inwoners, wat een stijging betekent van 30 procent in de afgelopen vijf jaar.

In het jaar van het 25-jarig bestaan van het FCT, dat de steun aan de wetenschap in Portugal coördineert, wees zij erop dat de Portugese investeringen in de wetenschap in 1997 577 miljoen euro bedroegen, wat overeenkomt met 0,56 procent van het bruto binnenlands product, en dat deze in 2020 3.236 miljoen euro bedroegen, wat overeenkomt met 1,62 procent.

De investeringen in wetenschap zijn ook toegenomen in het bedrijfsleven, dat in 1997 22,5% van zijn budget aan onderzoek besteedde en in 2020 57%.