Volgens een bericht van idealista/news stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor dat de Bank van Portugal (BdP) een anticyclische kapitaalreserve of een sectorale systeemrisicoreserve overweegt tegen potentiële risico's van blootstelling van banken aan onroerend goed.

"Zodra het herstel goed op gang is gekomen, zou de BdP kunnen overwegen een anticyclische kapitaalbuffer met een positieve rating of een sectorale buffer voor systeemrisico's in te voeren om potentiële macrofinanciële risico's van de blootstelling van banken aan vastgoed op te vangen", stelt het IMF in het jaarverslag over Portugal voor.

In een persbriefing benadrukte Rupa Duttagupta, die de IMF-missie naar Portugal leidde, dat het bankstelsel tot dusver "relatief goed" weerstand heeft geboden aan de twee dubbele schokken - pandemie en oorlog -.

"De kapitaalniveaus zijn het afgelopen jaar gestegen, de NPL's nemen af en over het algemeen is de winstgevendheid van banken iets hoger. Dit is allemaal goed nieuws," zei ze. Ze waarschuwde echter dat "er enkele binnenlandse risico's zijn die zich gelukkig niet hebben voorgedaan, maar ze zijn ook niet verdwenen".

Onroerendgoedprijzen moeten "nauwlettend in de gaten worden gehouden"

In de conclusies van de beoordeling voor Portugal wijst het IMF erop dat het van essentieel belang blijft om de kredietkwaliteit van banken nauwlettend in de gaten te houden, waarbij het waarschuwt dat de gevolgen van het einde van de moratoria en van nieuwe risico's, waaronder de vastgoedmarkt, voor de kwaliteit van de kredietverlening nog enige tijd een bron van onzekerheid zullen blijven vormen.

"De prudentiële autoriteiten houden de kredietkwaliteit van de banken actief in het oog en bevestigen dat de materialisatie van het kredietrisico tot dusver niet zo groot is geweest als bij het begin van de pandemie werd verwacht. De strategieën om de NPL's terug te dringen werpen vruchten af, maar sommige banken hebben hun aanpassingsproces nog niet voltooid".

Niettemin was Rupa Duttagupta van oordeel dat Portugal zich "bewust" moest blijven van de gevolgen van het einde van de moratoria. Het IMF is van mening dat ook de risico's van stijgende vastgoedprijzen, hoewel binnen de perken, "nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden". Rupa Duttagupta voegde daaraan toe dat "deze risico's op dit moment niet groot zijn, maar dat ze kunnen toenemen als de huizenprijzen blijven stijgen".

Volgens de IMF-functionaris is het, om deze risico's te vermijden, nodig om "geleidelijk aan" kapitaal "buffers" op te bouwen (wanneer in de kapitaalstructuur het aangehouden reglementaire kapitaal groter is dan het door de toezichthouder vereiste minimum) waar deze kleiner zijn, maar ook om het banksysteem veerkrachtiger te maken.