Volgens gegevens van de regelgevende instantie voor energiediensten (ERSE) lagen de nationale gemiddelde verkoopprijzen (PMV) voor gewone 95-benzine in de eerste drie maanden van het jaar hoger dan het gemiddelde in de EU-27, waarmee Portugal de achtste plaats inneemt onder de landen met de hoogste prijzen.

Inclusief belastingen bedroeg de PMV in Portugal voor 95-benzine dan ook 1,825 euro per liter, hoger dan de 1,645 in de EU en de 1,617 in Spanje.

Volgens de ERSE "rechtvaardigt de in Portugal toegepaste belastingdruk (54%) het lagere prijsconcurrentievermogen in de context van het Iberisch schiereiland".