Namaak en piraterij vergroten deze ongelijkheden "door de arbeid, de creativiteit, het concurrentievermogen en de innovatie-inspanningen te ondermijnen, waarbij misbruik wordt gemaakt van de ongelijkheden, tekortkomingen en zwakheden van de burgers en het systeem, met als enig doel winst te maken en criminele organisaties te bevoordelen".

Deze problemen zijn zeer schadelijk voor de economie, met ernstige gevolgen voor het concurrentievermogen van ondernemingen. Het is echter ook negatief voor de consument, aangezien dit soort producten "de veiligheid van de consument, de volksgezondheid en het milieu in gevaar kan brengen".

Voorts is de Groep ter bestrijding van namaak (GAC) opgericht om haar leden aan te moedigen strategieën voor de bestrijding van namaak en piraterij uit te werken.

Volgens het activiteitenverslag 2021 werden in totaal 2.941.505 namaak- en piraatproducten in beslag genomen door AT, PSP, GNR en ASAE. "Hieruit blijkt dat de Portugese rechtshandhavingsinstanties hard werken om dit probleem aan te pakken." Bij de analyse van het rapport stelde DECO vast dat "er in 2021 een aanzienlijke stijging van het aantal inbeslagnames was ten opzichte van 2020 (112%)".

"Hoewel de bovenstaande resultaten duidelijk positief zijn, tonen ze aan dat er nog werk aan de winkel is, vooral op het vlak van educatie en bewustmakingsactiviteiten rond industrieel eigendom. Consumenten moeten worden geïnformeerd over de risico's van namaak en piraterij van goederen, jongeren moeten worden voorgelicht over het belang van de bescherming van hun intellectuele-eigendomsrechten, en bedrijven moeten worden gewezen op de noodzaak om zich hiertegen te verdedigen", zo voegden zij eraan toe.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins