De escalatie van de prijzen van materiaal en uitrusting zet de Portugese bouwbedrijven ertoe aan de geldigheidsduur van de aan de klanten verstrekte begroting te verkorten van één tot zes maanden tot acht tot 15 dagen, aldus Jornal de Negócios.

Drie middelgrote ondernemingen uit de bouwsector wijzen op kostenstijgingen van 50 tot 100%, alsmede op tekorten in de bevoorrading en stijgende prijzen voor grondstoffen en arbeid. Desondanks zijn de geraadpleegde bedrijven vol vertrouwen over dit jaar, maar geven zij toe voorzichtig te zijn met het oog op de huidige oorlogssituatie in Oekraïne.

Bouwambtenaren wijzen op de oorlog in Oekraïne als oorzaak van de aanzienlijke verslechtering van de moeilijkheden en de vooruitzichten voor resultaten op korte termijn, en benadrukken dat de materiaalstijgingen tijdens de pandemie eenmalig waren, in tegenstelling tot de algemene stijgingen die nu van kracht zijn.