Deze maatregel is, in het door de staatssecretaris en staatssecretaris van Volksgezondheid, António Lacerda Sales, ondertekende decreet, gerechtvaardigd vanwege de zeer hoge incidentie van gevallen van Covid-19.

In het decreet wordt het belang onderstreept van het uitvoeren van diagnostische tests om SARS-CoV-2-infectie op te sporen, zowel voor de doorverwijzing van symptomatische personen als voor de vroegtijdige opsporing van bevestigde gevallen.

In het document wordt onderstreept: "het is belangrijk de toegang tot en de uitvoering van snelle antigeentests (TRAg) voor professioneel gebruik te garanderen, die door de nationale gezondheidsdienst (SNS) worden voorgeschreven en via een speciale regeling van maximumprijzen voor vergoedingsdoeleinden worden gefinancierd".

"De Covid-19 pandemie handhaaft een zeer hoge incidentie in het land, met een stijgende trend, die kan bijdragen tot de toename van de circulatie van varianten met een groter transmissie-potentieel; er wordt geschat dat de BA.5-lijn van de Omicron-variant al dominant is in Portugal", zegt de verordening, ondertekend adjunct-staatssecretaris en gezondheid, António Lacerda Sales.