Hal Finney: Hal Finney was een cryptograaf en programmeur die een pioniersrol vervulde bij de ontwikkeling van Bitcoin en samenwerkte met Satoshi Nakamoto. Helaas overleed Hal Finney in Phoenix, Arizona, op 28 augustus 2014, als gevolg van complicaties van ALS en werd hij gecryopreserveerd door de Alcor Life Extension Foundation. Hij was de ontvanger van de eerste bitcoin-transactie toen Satoshi Nakamoto hem tien munten stuurde als test, het bedrag was op dat moment bijna niets waard.

Halving (Halvering): Een bitcoin halving event is wanneer de beloning voor het delven van bitcoin transacties wordt gehalveerd. Deze gebeurtenis halveert ook het inflatiepercentage van bitcoin en de snelheid waarmee nieuwe bitcoins in omloop komen. Halvinh gebeurt ongeveer elke 4 jaar of nauwkeuriger gezegd elke 210.000 blokken.

Hard Cap: Een hard cap is de absolute maximum voorraad van een digitaal goed. Bv. De hard cap voor bitoin is 21.000.000 bitcoin.

Hardware Wallet: Een hardware wallet is een portemonnee voor cryptocurrencies die meestal lijkt op een USB-stick. Zowel Trezor als Ledger zijn voorbeelden van hardware wallets.

Hash Rate: De hash rate is de meeteenheid van de verwerkingskracht van het Bitcoin netwerk. Het Bitcoin-netwerk moet intensieve wiskundige bewerkingen uitvoeren voor veiligheidsdoeleinden. Toen het netwerk een hash rate van 10 Th/s bereikte, betekende dit dat het 10 biljoen berekeningen per seconde kon maken.

HD Wallet: Een HD Wallet, oftewel Hierarchical Deterministic wallet, is een new-age digitale wallet die automatisch een hiërarchische boom-achtige structuur van private/publieke adressen (of sleutels) genereert Bij creatie maken HD wallets ook een 12 of 24 woord seed phrase aan die gebruikt kan worden om de wallet opnieuw te maken.

HODL: "Hodl" is bedoeld om mensen aan te moedigen niet impulsief te verkopen wanneer een cryptocurrency dramatisch daalt of stijgt om zeer winstgevend te worden om te verkopen. "HODL" fungeert ook als een acroniem voor "Hold on for dear life." Je zult de term vaak tegenkomen in verschillende cryptocurrency forums en social media kringen. De term is ontstaan in 2013 met een spelfout voor HOLD op het bitcointalk forum.

Hosted Wallet: Een wallet die wordt beheerd door een dienst van een derde partij.

Hot Storage: De online opslag van private keys waardoor sneller toegang tot cryptocurrencies kan worden verkregen. Het is nooit aan te raden om grote hoeveelheden cryptocurrency op te slaan op hot storage.

Hot Wallet: Een cryptocurrency wallet die verbonden is met het internet voor warme opslag van cryptoassets, in tegenstelling tot een offline, koude wallet met koude opslag.

Howey Test: De Howey Test verwijst naar de zaak van het Amerikaanse Hooggerechtshof om te bepalen of een transactie kwalificeert als een "investeringscontract," en daarom zou worden beschouwd als een effect en onderworpen zou zijn aan openbaarmakings- en registratievereisten onder de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934.

Hyperbitcoinization: Het buigpunt waarop bitcoin 's werelds geprefereerde ruilmiddel wordt.

ICO: Een evenement waarbij een bedrijf (meestal een start-up) probeert kapitaal te verzamelen door de verkoop van een nieuwe cryptocurrency, die beleggers kunnen kopen in de hoop dat de waarde van de cryptocurrency zal stijgen, of om later te ruilen voor diensten die door dat bedrijf worden aangeboden. Let op: er zijn veel frauduleuze ICO's, d.w.z. ICO's zonder stappenplan, zonder whitepapers of ICO's die het ontwikkelingsteam onevenredig bevoordelen.

Initial Dex Offering: Een initial dex offering (IDX) is een alternatief voor een initial coin offering (ICO).

Initial Exchange Offering: Een vorm van crowdfunding waarbij crypto-startups kapitaal genereren door een notering via een beurs.

Initial Public Offering (IPO): Een initial public offering (IPO) is het proces waarbij een bedrijf voor het eerst aandelen te koop aanbiedt op de beurs.

Initial Token Offering (ITO): ITO's zijn vergelijkbaar met initial coin offerings - maar zijn meer gericht op het aanbieden van tokens met intrinsiek nut in de vorm van software of gebruik in een ecosysteem.

Insider Trading: Er is sprake van handel met voorkennis wanneer iemand aandelen koopt of verkoopt terwijl hij of zij in het bezit is van persoonlijke, materiële informatie over die aandelen.

Instamine: Wanneer een groot deel van de totale voorraad van een munt kort na de lancering onder beleggers wordt verdeeld.

Insurance Fund: Een beursverzekeringsfonds wordt gebruikt om eventuele onverwachte verliezen van handel met hefboomwerking te dekken. Dit fonds wordt gebruikt om te voorkomen dat handelaren failliet gaan in het geval van liquidaties.

InterPlanetary File System (IPFS): Het InterPlatery File System is een peer-to-peer, gedistribueerd systeem voor de opslag van en de toegang tot bestanden, alsmede websites en toepassingen, dat veeleer op de adressering van de inhoud dan op de locatie berust.

Intercontinental Exchange (ICE): De Intercontinental Exchange (ICE) is een Amerikaans bedrijf dat in 2000 is opgericht om wereldwijd beurzen en clearinginstellingen aan te kopen en te exploiteren.

Interest Rates: Een tijdsafhankelijke heffing of opbrengst die wordt gemaakt in verhouding tot de hoeveelheid geld die wordt gestort, geleend of uitgeleend.

Intermediary/Middleman: Een persoon of entiteit die optreedt als go-between tussen verschillende partijen om overeenkomsten tot stand te brengen of richtlijnen uit te voeren.

Internet of Things: Internet of Things (IoT) is een wereldwijd onderling verbonden netwerk van apparaten, sensoren en software die via het internet in realtime gegevens kunnen verzamelen en met elkaar uitwisselen.

Intrinsic Value: De intrinsieke waarde van een activum geeft de werkelijke waarde van het activum aan op basis van een complexe financiële berekening in plaats van de huidige prijs.

Invest: Investeren is wanneer je geld in een financiële regeling stopt met de bedoeling winst te maken.

Door Stephen Whitelaw(https://bringbackmycrypto.com)